Treff på 65 foto

Sylte med Syltehammaren til høgre. Bildet er frå Valldalen på Sunnmøre med tettstaden på garden Sylte. I dag er dette kommunesenteret i Norddal kommune. (Informant: Aslak Storegjerde.)

FAKf-100100.112184

Sylte med Syltehammaren til høgre. Bildet er frå Valldalen på Sunnmøre med tettstaden på garden Sylte. I dag er dette kommunesenteret i Norddal kommune. (Informant: Aslak Storegjerde.)

Landskap, tettstad,

Norddal, Sylte | 1904 - 1955

Ved garden Løvoll i Norddal kommune, Anna Løvoll Berge, Inghild Ringdal Hole og Kjell Løvoll. (Lokal registrering: Stranda Sogelag v/Liv Sørheim.)

FAKf-100381.195876

Ved garden Løvoll i Norddal kommune, Anna Løvoll Berge, Inghild Ringdal Hole og Kjell Løvoll. (Lokal registrering: Stranda Sogelag v/Liv Sørheim.)

GruppeU3, kvinne, barn,

Norddal, Eidsdal | 1937 - 1937

Kyrkje, veg, gjerde, tre, fjell, landskap. Fargefoto av Sylte kyrkje, bygd i 1863. Det raude huset t. v. er det gamle kommunehuset

FAKf-100298.181362

Kyrkje, veg, gjerde, tre, fjell, landskap. Fargefoto av Sylte kyrkje, bygd i 1863. Det raude huset t. v. er det gamle kommunehuset

Kyrkje, veg, gjerde, tre, fjell, landskap,

Norddal, Sylte i Valldal | 1997 - 1997

Ukjende. Ein mann og to kvinner. Disse tre kan vere fotografert ein stad i Norddal kommune. (Registrert av Kari Remvik)

FAKf-100198.156476

Ukjende. Ein mann og to kvinner. Disse tre kan vere fotografert ein stad i Norddal kommune. (Registrert av Kari Remvik)

GruppeU3, kvinner, mann, kaffeservering,

Norddal, Norddal | 1900 - 1928

Norddal kommunestyre i perioden 1931 til 1934. (Det var tre års valperiodar på den tida.) Berre to av dei på biletet var ikkje innvalde i 1931, etter det som står i bygdeboka, og dei er då truleg varafolk. (Oskar Storheim vara for Hans Buset og Gunnar Kaldhusdal vara for Anton Kilsti?). Nils J. Ling ...

FAKf-100044.104591

Norddal kommunestyre i perioden 1931 til 1934. (Det var tre års valperiodar på den tida.) Berre to av dei på biletet var ikkje innvalde i 1931, etter det som står i bygdeboka, og dei er då truleg varafolk. (Oskar Storheim vara for Hans Buset og Gunnar Kaldhusdal vara for Anton Kilsti?). Nils J. Ling ...

Kommunestyre, gruppeU17, menn,

Norddal | 1931 - 1934

Hus ved ein veg, stakittgjerde, bil.. Gamle kommunehuset i Syltegata på Sylte, bygd ca, 1870, brukt av kommunen, banken, bibliotek, kraftlaget, prestekontor, også ein periode keramikkverkstad. Huset nedanfor er bakerhuset til Svein Andersen.

FAKf-100298.181484

Hus ved ein veg, stakittgjerde, bil.. Gamle kommunehuset i Syltegata på Sylte, bygd ca, 1870, brukt av kommunen, banken, bibliotek, kraftlaget, prestekontor, også ein periode keramikkverkstad. Huset nedanfor er bakerhuset til Svein Andersen.

Hus ved ein veg, stakittgjerde, bil.

Norddal, Sylte | 1987 - 1987

Ukjend stad og ukjende folk. Same huset som på førre bilete. Dette er ikkje i Haram kommune, men mest truleg frå ei av Norddalsbygdene.
 (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

FAKf-100656.282295

Ukjend stad og ukjende folk. Same huset som på førre bilete. Dette er ikkje i Haram kommune, men mest truleg frå ei av Norddalsbygdene. (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

Familie, gruppeU6, bygningar,

Norddal | 1920 - 1925

Ukjend stad og ukjende folk. Same huset som på neste bilete. Dette er ikkje i Haram kommune, men mest truleg frå ei av Norddalsbygdene. (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

FAKf-100656.282294

Ukjend stad og ukjende folk. Same huset som på neste bilete. Dette er ikkje i Haram kommune, men mest truleg frå ei av Norddalsbygdene. (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

Familie, gruppeU6, bygningar, dyr,

Norddal | 1920 - 1925

Brattvåg Janitsjarkorps spiller på Ytterdal i Norddal kommune. (Bilde frå fotosamlinga til Brattvåg "Inner Wheel".)

FAKf-100549.369052

Brattvåg Janitsjarkorps spiller på Ytterdal i Norddal kommune. (Bilde frå fotosamlinga til Brattvåg "Inner Wheel".)

Korpstur, musikkinstrumenter,

Norddal, Ytterdal | 1950 - 1960

En ung mann. Tingar: Ole Selboskar. Ole Elias J. Selboskar (1900-1934) var frå Fjørå i Norddal kommune. Han gifte seg med Laura frå Hauge i same bygda og fekk fire born. Heile denne familien omkom i Tafjordulukka i 1934. (Informant: Liv Randi Bjørlykke.)

AM-95003.047318

En ung mann. Tingar: Ole Selboskar. Ole Elias J. Selboskar (1900-1934) var frå Fjørå i Norddal kommune. Han gifte seg med Laura frå Hauge i same bygda og fekk fire born. Heile denne familien omkom i Tafjordulukka i 1934. (Informant: Liv Randi Bjørlykke.)

Portrett, mann,

Norddal, Norddal, Fjørå | 1920 - 1920

Andreas K. Osvik (1846-1917) var født i Svegjerdet på Stranda. Han gifte seg i 1877 med Olina Marta J. Osvik (1849-1936). Dei dreiv bruket Litlehjellen i Osvika i Norddal kommune. Dei fekk sju born. (Informant: Liv Randi Bjørlykke.)

FAKf-100187.205012

Andreas K. Osvik (1846-1917) var født i Svegjerdet på Stranda. Han gifte seg i 1877 med Olina Marta J. Osvik (1849-1936). Dei dreiv bruket Litlehjellen i Osvika i Norddal kommune. Dei fekk sju born. (Informant: Liv Randi Bjørlykke.)

Portrett, mann,

Norddal, Litlehjellen | 1906 - 1906

Bankbygning, murhus. Gamlebanken på Sylte, bygd i 1932, brukt av kommunen, banken, kraftlaget, og i dag m.a. av Storfjordnytt og soknerådet.

FAKf-100298.181483

Bankbygning, murhus. Gamlebanken på Sylte, bygd i 1932, brukt av kommunen, banken, kraftlaget, og i dag m.a. av Storfjordnytt og soknerådet.

Bankbygning, murhus,

Norddal, Sylte | 1987 - 1987

Ung kvinne. Tingar: Johanne Osvik. Johanne G. Osvik (1898-1928) var født på Gunnarplassen i Kvennhusneset, ein del av gnr.47 i Norddal kommune. Ho voks opp på Apalset i Ørskog, gifte seg med Torinius Fylling og fekk fire born med han. Ho døydde tidleg og han gifte seg då med Asta Nustad. Dei budde i ...

AM-95003.048703

Ung kvinne. Tingar: Johanne Osvik. Johanne G. Osvik (1898-1928) var født på Gunnarplassen i Kvennhusneset, ein del av gnr.47 i Norddal kommune. Ho voks opp på Apalset i Ørskog, gifte seg med Torinius Fylling og fekk fire born med han. Ho døydde tidleg og han gifte seg då med Asta Nustad. Dei budde i ...

Portrett, kvinne,

Norddal | 1920 - 1920

21 slektningar primært frå familiane Osvik, Lyse og Bjørlykke oppstilte i gruppe utanfor bygning på Osvik i Norddal kommune i 1930. Sjå eiga namneliste.
(Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

FAKf-100656.282537

21 slektningar primært frå familiane Osvik, Lyse og Bjørlykke oppstilte i gruppe utanfor bygning på Osvik i Norddal kommune i 1930. Sjå eiga namneliste. (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

GruppeU21, familie, slekt,

Norddal, Osvik | 1930 - 1930

21 slektningar primært frå familiane Osvik, Lyse og Bjørlykke oppstilte i gruppe utanfor bygning på Osvik i Norddal kommune i 1930. Same oppstilling som på nr 420 og 423.
(Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

FAKf-100656.282542

21 slektningar primært frå familiane Osvik, Lyse og Bjørlykke oppstilte i gruppe utanfor bygning på Osvik i Norddal kommune i 1930. Same oppstilling som på nr 420 og 423. (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

GruppeU21, familie, slekt,

Norddal, Osvik | 1930 - 1930

Kyrkje, bygd ved fjorden, veg. Sylte før 1909. Postkort som er stempla dette året. Bygda er sett frå Moa. Her ser vi m.a. frå venstre Lullhuset (Lefdalhuset bygd 1903). posthuset, kommunehuset, skomakar Jørgen Døving sitt hus, Skreddar-Karlhuset (bygd i 1902) kykja.

FAKf-100298.181645

Kyrkje, bygd ved fjorden, veg. Sylte før 1909. Postkort som er stempla dette året. Bygda er sett frå Moa. Her ser vi m.a. frå venstre Lullhuset (Lefdalhuset bygd 1903). posthuset, kommunehuset, skomakar Jørgen Døving sitt hus, Skreddar-Karlhuset (bygd i 1902) kykja.

Kyrkje, bygd ved fjorden, veg

Norddal, Sylte | 1907 - 1909

Flyfoto av fjordlandskap. Flyfoto av ein del av Norddal kommune i 1949. I forgrunnen Eidsdal, i midten Lingestranda, Valldal og Fjørå og til venstre går fjorden inn i Tafjorden. Fargefoto.

FAKf-100298.181443

Flyfoto av fjordlandskap. Flyfoto av ein del av Norddal kommune i 1949. I forgrunnen Eidsdal, i midten Lingestranda, Valldal og Fjørå og til venstre går fjorden inn i Tafjorden. Fargefoto.

Flyfoto av fjordlandskap

Norddal | 1949 - 1949

Tingar: Ingvald Osvik. #20.12.2001 Ingvald A. Osvik var født 1891 og voks opp i en syskenflokk på sju i Osvik, Norddal kommune. Han tok eksamen på lærarskulen på Elverum i 1913, og var lærar på Sula i Fosen, Stemshaug på Nordmøre og lengste tida i Fjørå, der han slo seg ned. Ingvald A. Osvik (1891-1 ...

AM-95003.007909

Tingar: Ingvald Osvik. #20.12.2001 Ingvald A. Osvik var født 1891 og voks opp i en syskenflokk på sju i Osvik, Norddal kommune. Han tok eksamen på lærarskulen på Elverum i 1913, og var lærar på Sula i Fosen, Stemshaug på Nordmøre og lengste tida i Fjørå, der han slo seg ned. Ingvald A. Osvik (1891-1 ...

Portrett, mann,

Norddal, Fjøra | 1908 - 1908

Syskenborna Agnes t.v. og Marie Grønningsæter frå Valldal. Agnes Severinsdtr. (1886-1974) t.v. vart gift med Hans Muri, og Marie Gundersdtr. (1887-1966) gifte seg med Knut Osvik. Alle busett på Sylte, Valldal, Norddal kommune.
(Informant: Liv Randi Bjørlykke.)

FAKf-100530.241078

Syskenborna Agnes t.v. og Marie Grønningsæter frå Valldal. Agnes Severinsdtr. (1886-1974) t.v. vart gift med Hans Muri, og Marie Gundersdtr. (1887-1966) gifte seg med Knut Osvik. Alle busett på Sylte, Valldal, Norddal kommune. (Informant: Liv Randi Bjørlykke.)

Portrett, 2, kvinner.

Norddal, Sylte | 1907 - 1907

Jordbærplukking i Melchiorgarden. I mellomkrigstida var det Norddal som var den leiande jordbærbygda i kommunen.

FAKf-100044.104195

Jordbærplukking i Melchiorgarden. I mellomkrigstida var det Norddal som var den leiande jordbærbygda i kommunen.

Arbeid

Norddal, Dale, Norddal

Hus under bygging i Osvika, Norddal kommune. Personane er uråd å identifisere. Plata er dobbelteksponert fa same stad, mnen annan standplass. (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

FAKf-100656.285413

Hus under bygging i Osvika, Norddal kommune. Personane er uråd å identifisere. Plata er dobbelteksponert fa same stad, mnen annan standplass. (Bjørlykkearkivet, Samfjord i Haram.)

Bygning, gruppeU11,

Norddal, Osvik | 1925 - 1925

Stor bjørk, kyrkje, personar oppe i treet og ei grupe på ein steingard. Dale kyrkje med den store kyrkjebjørka som vart saga ned i 1956. Personane i treet og på steingarden er framhaldsskuleelevar truleg i 1923. Skulen var felles for kommunen, skifta undervisningstad, og dette året heldt dei til på  ...

FAKf-100298.181672

Stor bjørk, kyrkje, personar oppe i treet og ei grupe på ein steingard. Dale kyrkje med den store kyrkjebjørka som vart saga ned i 1956. Personane i treet og på steingarden er framhaldsskuleelevar truleg i 1923. Skulen var felles for kommunen, skifta undervisningstad, og dette året heldt dei til på ...

Stor bjørk, kyrkje, personar oppe i treet og ei grupe på ein steingard

Norddal, Dalsbygda | 1923 - 1923

Tingar: Karl Dale. Dette er Karl Andreas Dale frå Dalsbygda i Norddal kommune. Han har også hatt tilnavnet "Singer-Karl" som følge av sin ekstra inntekt ved siden av gårdsbruket med tilnavnet "Singer-Dalen" ( tidligere Andreas-dalen etter hans far Andreas Framhus Dale som flyttet til Dalsbygda fra F ...

AM-95003.013991c

Tingar: Karl Dale. Dette er Karl Andreas Dale frå Dalsbygda i Norddal kommune. Han har også hatt tilnavnet "Singer-Karl" som følge av sin ekstra inntekt ved siden av gårdsbruket med tilnavnet "Singer-Dalen" ( tidligere Andreas-dalen etter hans far Andreas Framhus Dale som flyttet til Dalsbygda fra F ...

Portrett, mann,

Norddal, Dalsbygda | 1911 - 1911

Folk framfor ei kvit, gammal bygning. Frå markeringa av 300 års jubileet for prestegarden på Engeset. Forpaktarhuset (som det kallast i dag) er eigentleg bygd i 1694, og var først bustad for pers. kap. Knut Harboe og kona Margrete. Den 20. august 1994 arrangerte kommunen ei tilstelling her.

FAKf-100298.181550

Folk framfor ei kvit, gammal bygning. Frå markeringa av 300 års jubileet for prestegarden på Engeset. Forpaktarhuset (som det kallast i dag) er eigentleg bygd i 1694, og var først bustad for pers. kap. Knut Harboe og kona Margrete. Den 20. august 1994 arrangerte kommunen ei tilstelling her.

Folk framfor ei kvit, gammal bygning

Norddal, Engeset | 1994 - 1994

Barn på kjelke, bautastein, hus. Barn leikar på snøen i Syltegata truleg i år 1916. Frå venstre: Ingrid (Roald) og Gudrun Iversen (Kjelsvik), Hjørdis Grønningsæter (reiste til Tyskland etter krigen), Hanna Terese Døving (faren Peter Døving var smed og hadde posten), Tore Døving, bror til Hanna Teres ...

FAKf-100298.181465

Barn på kjelke, bautastein, hus. Barn leikar på snøen i Syltegata truleg i år 1916. Frå venstre: Ingrid (Roald) og Gudrun Iversen (Kjelsvik), Hjørdis Grønningsæter (reiste til Tyskland etter krigen), Hanna Terese Døving (faren Peter Døving var smed og hadde posten), Tore Døving, bror til Hanna Teres ...

Barn på kjelke, bautastein, hus

Norddal, Sylte | 1916 - 1916