Treff på 948 foto

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

FAKf-100531.254227

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

Flyfoto, (Opplasta 19.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963

Foto muligens fra området ved klosterruinene på Edøy i Smøla? Se også reg. nr. KMb-1987-005.0648. Fra Nordmøre museums fotosamlinger

FAKf-100296.173977

Foto muligens fra området ved klosterruinene på Edøy i Smøla? Se også reg. nr. KMb-1987-005.0648. Fra Nordmøre museums fotosamlinger

Gårdsbruk, våningshus, lån, gjerde, flagg

Smøla | 1920 - 1939

Foto muligens fra Smøla kommune i Møre og Romsdal, hvor vi ser et naust og bolighus nær vannet. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Tilleggsinfo: Kan vera Skartnes med brygge. I dag er det Per Bastian Kuløy som er eigar. Tilleggsinfo: Karle Gjernes sin antakelse bekreftes herved. Dette er Skarpnes g ...

FAKf-100296.268813

Foto muligens fra Smøla kommune i Møre og Romsdal, hvor vi ser et naust og bolighus nær vannet. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Tilleggsinfo: Kan vera Skartnes med brygge. I dag er det Per Bastian Kuløy som er eigar. Tilleggsinfo: Karle Gjernes sin antakelse bekreftes herved. Dette er Skarpnes g ...

Bolighus, bygning, byggverk, sjøhus, naust, fjord

Smøla | 1910 - 1939

Foto trolig fra bebyggelsen i Smøla kommune. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Tilleggsinfo: Bildet er fra Dyrnes på Smøla. (Informant: Geir Wang.)

FAKf-100296.268817

Foto trolig fra bebyggelsen i Smøla kommune. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Tilleggsinfo: Bildet er fra Dyrnes på Smøla. (Informant: Geir Wang.)

bebyggelse, bolighus, sjøhus, holmer, fjord

Smøla | 1910 - 1929

Postkort med motiv fra Innsmøla i Smøla kommune, Hopen? Postkortet er datert 1938. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.
Fotoet er tatt fra Solhovbakken og viser Øydegard (Øygar'n) på Innsmøla. Veien gikk den gang gjennom tunet på Strendran (Stranden, gbnr. 19/2). Videre Doktorgarden, bedehuset Fredh ...

FAKf-100296.199941

Postkort med motiv fra Innsmøla i Smøla kommune, Hopen? Postkortet er datert 1938. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Fotoet er tatt fra Solhovbakken og viser Øydegard (Øygar'n) på Innsmøla. Veien gikk den gang gjennom tunet på Strendran (Stranden, gbnr. 19/2). Videre Doktorgarden, bedehuset Fredh ...

Bebyggelse, kirke, vei, landskap,

Smøla | 1938 - 1938

Kallarsund bru i Smøla kommune. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

FAKf-100296.199938

Kallarsund bru i Smøla kommune. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Bru, vei

Smøla | 1910 - 1930

Postkort med motiv fra Straumen i Smøla kommune. Vi ser noen bolighus, naust og et par brygger. Det ligger to båter ved bryggene. Postkortet er datert 1938. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

FAKf-100296.199837

Postkort med motiv fra Straumen i Smøla kommune. Vi ser noen bolighus, naust og et par brygger. Det ligger to båter ved bryggene. Postkortet er datert 1938. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Bygninger, brygger, båt, naust

Smøla | 1938 - 1938

Kystlandskap med bebyggelse og kirke. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.
Parti fra Innsmøla (Ødegård/Øy'garden). Fremst Strendran (Stranden, gbnr. 19/2), så Doktorgarden, bedehuset Fredheim, Nordigarden (gbnr. 19/1) og Edøy kirke (1885).
(Informant: Svein Rangnes.)

FAKf-100296.200015

Kystlandskap med bebyggelse og kirke. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Parti fra Innsmøla (Ødegård/Øy'garden). Fremst Strendran (Stranden, gbnr. 19/2), så Doktorgarden, bedehuset Fredheim, Nordigarden (gbnr. 19/1) og Edøy kirke (1885). (Informant: Svein Rangnes.)

Kystlandskap, bebyggelse, kirke

Smøla | 1900 - 1920

Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.) Fra bebyggelsen som ligger mellom Øydegard og Minde kolonihage i Byskogen. Fotoet er fra før flyplassen ble bygget. Den ble åpnet 1970.

(Informant: NSSN Ar.H)

FAKf-100531.254221

Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.) Fra bebyggelsen som ligger mellom Øydegard og Minde kolonihage i Byskogen. Fotoet er fra før flyplassen ble bygget. Den ble åpnet 1970. (Informant: NSSN Ar.H)

Flyfoto, (Opplasta 19.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

FAKf-100531.254212

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

Flyfoto, (Opplasta 19.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

FAKf-100531.253954

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

Flyfoto, (Opplasta 18.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

FAKf-100531.253956

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

Flyfoto, (Opplasta 18.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

FAKf-100531.253958

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

Flyfoto, (Opplasta 18.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963

duplikat  - Foto fra Edøy kirke på Smøla, etter restaureringen. Fotograf er Olaf Yderstad. Datering er usikker, men trolig 1947 som er bildets innkomstår til museet. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.

FAKf-100296.171368

duplikat - Foto fra Edøy kirke på Smøla, etter restaureringen. Fotograf er Olaf Yderstad. Datering er usikker, men trolig 1947 som er bildets innkomstår til museet. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.

Eksteriør, kirke,

Smøla, Edøy kirke | 1947 - 1947

Foto fra kirkeruinene på Edøy i Smøla kommune. Fotograf er svært trolig Georg Sverdrup, og datering er svært sannsynligvis rundt 1937. Nordmøre museums fotosamlinger.

FAKf-100296.173974

Foto fra kirkeruinene på Edøy i Smøla kommune. Fotograf er svært trolig Georg Sverdrup, og datering er svært sannsynligvis rundt 1937. Nordmøre museums fotosamlinger.

kirkeruiner, gress, innmark, eng, gjerde,

Smøla | 1937 - 1937

Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)
Edøy kirke, Nordigarden (gbnr. 19/1) og bedehuset Fredheim på Innsmøla. I bakgrunnen Sørleirvikvågen. I forgrunnen skimtes så vidt et av husene på Rabben.
(Informant: Svein Rangnes.)

FAKf-100531.254010

Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.) Edøy kirke, Nordigarden (gbnr. 19/1) og bedehuset Fredheim på Innsmøla. I bakgrunnen Sørleirvikvågen. I forgrunnen skimtes så vidt et av husene på Rabben. (Informant: Svein Rangnes.)

Landskap,bygninger, sjø,

Smøla | 1963 - 1963

Smøla, Straumen fergekai, årstall usikkert men Smøla Bilag bygger sitt verksted og garasje anlegg. Edøy kirken sees bak til venstre. (Informant: NSSN Ar.H.)

FAKf-100531.254015

Smøla, Straumen fergekai, årstall usikkert men Smøla Bilag bygger sitt verksted og garasje anlegg. Edøy kirken sees bak til venstre. (Informant: NSSN Ar.H.)

Landskap, sjø, svaberg. bygninger,

Smøla | 1963 - 1963

Smøla, Straumen. Fergekaia skimtes til høyre, Smøla Bilag bygger verksted og garasjeanlegg. Edøy kirke sees bak.

(Informant: NSSN Ar.H.)

FAKf-100531.254016

Smøla, Straumen. Fergekaia skimtes til høyre, Smøla Bilag bygger verksted og garasjeanlegg. Edøy kirke sees bak. (Informant: NSSN Ar.H.)

Landskap, sjø, bygninger, kirke, fergekai,

Smøla | 1963 - 1963

Motiv fra Smøla.
 Fra Nordmøre Museum sin fotosamling. EFR2016

FAKf-100296.269979

Motiv fra Smøla. Fra Nordmøre Museum sin fotosamling. EFR2016

Småbruk, skjærgård,

Smøla | 1900 - 1920

På bildet ser vi benrester fra Holberghvalen, med ryggsøylens virvler. Se protokoll 1118/53.
 Nordmøre Museums bildesamling, serie.

FAKf-100296.171512

På bildet ser vi benrester fra Holberghvalen, med ryggsøylens virvler. Se protokoll 1118/53. Nordmøre Museums bildesamling, serie.

Arkeologi, skjelett, hval

Smøla | 1953 - 1953

Flere beinrester fra Hollberghvalen på Smøla.  Øverst alene på pappkassen: Bekkenben, tungeben? Se protokoll 1118/53+ for mer informasjon. Nordmøre Museum - serie

FAKf-100296.171513

Flere beinrester fra Hollberghvalen på Smøla. Øverst alene på pappkassen: Bekkenben, tungeben? Se protokoll 1118/53+ for mer informasjon. Nordmøre Museum - serie

Arkeologi, skjelett, hval

Smøla | 1953 - 1953

Eldre hus sett fra baksiden, på Veiholmen, som tilhørte en av de eldste fiskerne der per 1941: Kornelius Benjaminsen, "Kaneles". Bildet er datert August 1941. Nordmøre Museums bildesamling.

FAKf-100296.171235

Eldre hus sett fra baksiden, på Veiholmen, som tilhørte en av de eldste fiskerne der per 1941: Kornelius Benjaminsen, "Kaneles". Bildet er datert August 1941. Nordmøre Museums bildesamling.

Bebyggelse, bygninger, hus, gresstak, torv,

Smøla, Hopen | 1941 - 1941

Rosemalt kiste hos Hanna Sjøtøy, Hopen, Smøla. Påmalt : Martha Haagensdatter Lillenæs 1840. Kommer muligens opprinnelig fra Surnadal. Bildet er datert August 1941. Nordmøre Museum

FAKf-100296.171237

Rosemalt kiste hos Hanna Sjøtøy, Hopen, Smøla. Påmalt : Martha Haagensdatter Lillenæs 1840. Kommer muligens opprinnelig fra Surnadal. Bildet er datert August 1941. Nordmøre Museum

Interiør, kiste, rosemaling, inventar, Surbadal, akantus, ranker, skinnfell, klokke

Smøla | 1941 - 1941

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

FAKf-100531.253965

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

Flyfoto, (Opplasta 18.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

FAKf-100531.253966

Flyfoto.Tips oss! Tekst mangler. REGISTRERING PÅREGNES INNEN RIMELIG TID.... Flyfoto fra Widerøearkivet. (Fra Smøla kommune sitt bildearkiv. Fargeskadd.)

Flyfoto, (Opplasta 18.05.2010). MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut til innsyn. Brukerbidrag imøtesees!

Smøla | 1963 - 1963