Treff på 9 044 foto

Ingrid Einy Fauske født 1914 som konfirmant. Ho var dotter til Martinus Fauske som var organist i Naustdal kyrkje og bygningsmann. Ingrid var organist i Naustdal kyrkje frå 1946 til 198I, ei stilling ho overtok etter faren.

SFFf-100127.270809

Ingrid Einy Fauske født 1914 som konfirmant. Ho var dotter til Martinus Fauske som var organist i Naustdal kyrkje og bygningsmann. Ingrid var organist i Naustdal kyrkje frå 1946 til 198I, ei stilling ho overtok etter faren.

dame, portrett,

Naustdal, "Heimstad" i Naustdal | 1928 - 1929

Bryllaupet til Julius Johnsen og Anna Johnsen (f.Eide). Dei gifta seg i Bygstad 22. august 1910. Ola Bygstad var spelemann. Personkart, ikkje navn på alle.

SFFf-1997050.0007

Bryllaupet til Julius Johnsen og Anna Johnsen (f.Eide). Dei gifta seg i Bygstad 22. august 1910. Ola Bygstad var spelemann. Personkart, ikkje navn på alle.

bryllaup, spelemann, gruppeU70, menn, kvinne, barn, finklede,

Gaular, Indre Eide | 1910 - 1910

Futegarden på Bruland sett nedanfrå. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118285

Futegarden på Bruland sett nedanfrå. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, gardstun, futegard, bustadhus

Førde, Bruland | 1910 - 1920

Stort bustadhus med driftsbygningar. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118286

Stort bustadhus med driftsbygningar. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, gardstun, bustadhus, vinter

Førde | 1910 - 1920

Frå Ola-tunet på Sæle.

Frå v.m.h: Anna Olsdotter Sæle (1883-1960), Kristina Sofia Olasdotter Sæle (1885-1971),  Anna Marta Olivarsdotter Solheim (1851-1938) og Ole Andreas Persson Sæle (1849-1911). Anna Marta og Ole Andreas gifta seg i 1878.

SFFf-100127.264433

Frå Ola-tunet på Sæle. Frå v.m.h: Anna Olsdotter Sæle (1883-1960), Kristina Sofia Olasdotter Sæle (1885-1971), Anna Marta Olivarsdotter Solheim (1851-1938) og Ole Andreas Persson Sæle (1849-1911). Anna Marta og Ole Andreas gifta seg i 1878.

Gard, bygningar, personar,

Naustdal, Sæle | 1910 - 1910

Båtstoppetaden Steinen før 1920. Vi ser ein del personar framfor huset som m.a. romma ein butikk. Tønner ligg pent stabla opp på bryggja og nokre robåtar ligg førtøydde.

SFFf-100057.109077

Båtstoppetaden Steinen før 1920. Vi ser ein del personar framfor huset som m.a. romma ein butikk. Tønner ligg pent stabla opp på bryggja og nokre robåtar ligg førtøydde.

atlas

Sogn og Fjordane | 1868 - 1920

Postkort frå Sunnfjord museum. Bryllaupsgruppe med brur og brudgom framme i midten, Spelemann med fele framme til høgre. Kjøkemeister med staup øl. Brura har svart kjole og kvitt slør

SFFf-100109.118193

Postkort frå Sunnfjord museum. Bryllaupsgruppe med brur og brudgom framme i midten, Spelemann med fele framme til høgre. Kjøkemeister med staup øl. Brura har svart kjole og kvitt slør

postkort, gruppeU+100, brudepar, felespelar, kjøkeister, hardingfele,

Førde | 1920 - 1940

Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118231

Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, gardstun, fjord, fjell,

Førde, Fauske | 1910 - 1930

Osfossen, Bygstad. Osbrekka til høgre.  Til venstre kraftstasjonen til bruk nr: 95.002.

SFFf-1997050.0027

Osfossen, Bygstad. Osbrekka til høgre. Til venstre kraftstasjonen til bruk nr: 95.002.

foss, kraftstasjon, hus, landskap,

Gaular, Osen | 1945 - 1955

Realskulen i Askvoll 1941. Audun Våge kom frå Måløy til Askvoll og starta opp realskulen i 1941. Det var ein to-årig skule etter folkeskule og framhaldskule. Av språk hadde dei tysk og engelsk. Skulen hadde ikkje eksamensrett og elevane måtte til Florø for å gå opp i alle fag. Sjå pers.kart.

SFFf-1997041.0004

Realskulen i Askvoll 1941. Audun Våge kom frå Måløy til Askvoll og starta opp realskulen i 1941. Det var ein to-årig skule etter folkeskule og framhaldskule. Av språk hadde dei tysk og engelsk. Skulen hadde ikkje eksamensrett og elevane måtte til Florø for å gå opp i alle fag. Sjå pers.kart.

realskule, gruppeU33, jenter, gutar,

Askvoll, Askvoll skule | 1941 - 1941

Parti frå Osfossen i Bygstad. Til høgre ligg den eldste laksetrappa i landet. Laksetrappa gjer det enklare for laksen å kome seg opp fossen.

SFFf-1997054.0006

Parti frå Osfossen i Bygstad. Til høgre ligg den eldste laksetrappa i landet. Laksetrappa gjer det enklare for laksen å kome seg opp fossen.

foss, sjø, hus,

Gaular, Osen | 1910 - 1930

Postkort som syner vinterlandskap med ei tilfrosa elv som renn gjennom eit slakt dalføre. Kortet er handkolorert. 

Motivet er frå Ramstad i Angedalen, teke frå eit stykke aust for Ryggjabrua, mot aust. Til høgre ser vi Skogstadfjellet med Tynningen til venstre for seg i høgre biletkant.

SFFf-100109.118291

Postkort som syner vinterlandskap med ei tilfrosa elv som renn gjennom eit slakt dalføre. Kortet er handkolorert. Motivet er frå Ramstad i Angedalen, teke frå eit stykke aust for Ryggjabrua, mot aust. Til høgre ser vi Skogstadfjellet med Tynningen til venstre for seg i høgre biletkant.

postkort, vinterlandskap, elv, is

Førde, Ramstad | 1910 - 1920

Flyfoto over Mo Jordbruksskule med hus og hage. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118254

Flyfoto over Mo Jordbruksskule med hus og hage. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, skule, landbruksskule, gard, hage,

Førde, Mo | 1920 - 1940

Bilete teke av elevane i framhaldsskulen i 1922-23 utanfor Folkestad bedehus. Til v. står David Skår, Arne Mulehavn, ukjend, ? Aarøy (Solund), Perly Johnsen, Nelly Våge, Martin Folkestad, Martin Skår, Olina Skår Aas, Nelly Furset, Klara Furset, Astrid Spord, Einar Hals, Helga Folkestad, Laura Folkes ...

SFFf-1995040.0012

Bilete teke av elevane i framhaldsskulen i 1922-23 utanfor Folkestad bedehus. Til v. står David Skår, Arne Mulehavn, ukjend, ? Aarøy (Solund), Perly Johnsen, Nelly Våge, Martin Folkestad, Martin Skår, Olina Skår Aas, Nelly Furset, Klara Furset, Astrid Spord, Einar Hals, Helga Folkestad, Laura Folkes ...

gruppeU16, jenter, gutar, lærar, skule, bedehus, besteklede,

Fjaler, Våge, Folkestad bedehus | 1922 - 1923

Bøling med kyr og sauer. 2 jenter med sjal og skaut i framgrunnen og gardstunet bak. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118241

Bøling med kyr og sauer. 2 jenter med sjal og skaut i framgrunnen og gardstunet bak. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, kyr, sauer, gjeting, jenter, gard

Førde | 1905 - 1920

Johannes Birkås (1892-1915). Han fekk diverre ikkje virke lenge som agronom i Sogndal. Fotografnamnet og staden er sjeldant - Fyrde i Sunnfjord! Han er i svart dress og skjorte med stiv kvit snipp.

SFFf-1996021.0021

Johannes Birkås (1892-1915). Han fekk diverre ikkje virke lenge som agronom i Sogndal. Fotografnamnet og staden er sjeldant - Fyrde i Sunnfjord! Han er i svart dress og skjorte med stiv kvit snipp.

portrett, mann, dress, snipp,

Fjaler, Birkås | 1910 - 1910

Angedalen med Sunnfjord Ungdomsskule midt i biletet. Busetnaden langs elva opp til Tefre. Prestefossen. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118210

Angedalen med Sunnfjord Ungdomsskule midt i biletet. Busetnaden langs elva opp til Tefre. Prestefossen. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, elv, busetnad, folkehøgskule,veg, dalføre

Førde | 1912 - 1930

9 elevar sit ute rundt eit bord og spelar kort, les aviser, etc. Oppstilt. Huldefossen bak og litt av skuløebygningane  venstre biletkant. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118238

9 elevar sit ute rundt eit bord og spelar kort, les aviser, etc. Oppstilt. Huldefossen bak og litt av skuløebygningane venstre biletkant. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, gruppeU9, bord, kortspel, foss, avis, skule, elevar

Førde, Mo | 1910 - 1920

Oppstilt bryllaupslag med brurepar, spelemenn og gjester. Biletet er truleg frå Naustdal ein stad. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118236

Oppstilt bryllaupslag med brurepar, spelemenn og gjester. Biletet er truleg frå Naustdal ein stad. Handkolorert. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, bryllaup, dans, felespel, brurepar, nasjonaldrakt

Naustdal | 1905 - 1920

Portrett av dei 5 døtrene til Iver og Berte Asheim (SFFf- 94268.0014). Framme f.v. Ingeborg Henrikka f. 1901, Borgny f. 1907, Ingrid f. 1898, Magnhild f. 1896 og Alfhild f. 1894.

SFFf-1994268.0016

Portrett av dei 5 døtrene til Iver og Berte Asheim (SFFf- 94268.0014). Framme f.v. Ingeborg Henrikka f. 1901, Borgny f. 1907, Ingrid f. 1898, Magnhild f. 1896 og Alfhild f. 1894.

gruppeU5, systrer, besteklede,

Gulen, Asheim | 1912 - 1914

Familien Samson Nordheim på Fitje bruk nr. 4. 

Framme frå venstre: Håkon Samsonson Nordheim født 1909 døde 1938 gift med Sara Standal. Sverre S. Nordheim født 1907, utflytt til Amerika i 1924, døde 1992. Han arbeidde i skogen ved Tacoma og var på laksefiske i Alaska. 
2. Rekke frå venstre: Sigurd S ...

SFFf-100127.203763

Familien Samson Nordheim på Fitje bruk nr. 4. Framme frå venstre: Håkon Samsonson Nordheim født 1909 døde 1938 gift med Sara Standal. Sverre S. Nordheim født 1907, utflytt til Amerika i 1924, døde 1992. Han arbeidde i skogen ved Tacoma og var på laksefiske i Alaska. 2. Rekke frå venstre: Sigurd S ...

mann, kvinner, born, gruppe,

Naustdal , Nordheim | 1915 - 1915

Interiør frå Hestad-kapellet.

SFFf-100057.108964

Interiør frå Hestad-kapellet.

atlas

Sogn og Fjordane | 1905 - 1943

Postkort frå Sunnfjord museum. Førde kyrkje tatt frå Kyrkjevegen mot hovuddøra

SFFf-100109.118197

Postkort frå Sunnfjord museum. Førde kyrkje tatt frå Kyrkjevegen mot hovuddøra

postkort, kyrkje, grantre

Førde | 1920 - 1930

Kristiansen-huset på sørsida av elva. Biletet er tatt frå Langebrua. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118245

Kristiansen-huset på sørsida av elva. Biletet er tatt frå Langebrua. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, elv, hus, butikk, veg, måneskinn,

Førde, Hafstad | 1905 - 1920

Haustkveld, stemning. Handkoloreret. Postkort frå Sunnfjord museum

SFFf-100109.118247

Haustkveld, stemning. Handkoloreret. Postkort frå Sunnfjord museum

postkort, vatn, tre, stemning

Førde | 1905 - 1920